Иск за надплащане в брой

Много хора се чудят дали кеширането, което са използвали досега, е надплатено. Всъщност някои дългосрочни касиери продължават да плащат със значителни лихви. Ако кандидатствате за надплащане, салдото Ви за изплащане може да намалее рязко или сумата, която сте платили, да бъде върната. Само тези, които са получили паричен заем, може да са надплатени поради преразглеждане на закона. Ако платите лихвен процент, който надвишава Закона за ограничаване на лихвените проценти, ще бъдете подложени на надплащане. Не можете да разберете дали има действително надплащане и колко ще бъде в случай на преплащане, освен ако не поискате историята на транзакциите и не я преизчислите със сумата на плащането. Ако предявите иск за свръхплащане, ще получите извлечение от вашата касова компания, за да разберете колко надплащате. Ако разгледате историята на транзакциите и лихвеният процент се изчислява на 20% или повече, можете да поискате надплащане. Има различни начини за надплащане за осребряване. В зависимост от кеширането, исканията за надплащане може да не бъдат разгледани правилно. Най-надеждният метод е да поискате от сценарист или адвокат да обработи искането за свръхплащане. В малко вероятния случай, когато бъде заведено дело, ще можем да се справим достатъчно, така че има предимството, че свръхплащането може лесно да бъде върнато във форма, близка до пълната сума.

Add a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!